Author:

เมื่อไม่นานมานี้โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สายัณห์ ไชยสมุทร ที่ได้โพสต์ภาพของผลไม้ผ่านกลุ่ม ของดีบอกต่อ รีวิวของกินเซเว่น 7-11 พร้อมระบุข้อความว่า การกินผลไม้ของเราจะเปลี่ยนไป

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

หลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ต่างมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิ มะม่วงอร่อยมากก,แพงจัดขนาดป้ายเหลืองยัง 30 กว่า,เริ่มมีทุกสาขายังคะ,วันนึงขายได้5ชิ้น ไม่ถึงด้วย คนไทยต้องรถเข็น10บาท,ทำทุกอย่างให้เธอแล้ว เหลือแต่กิน,แล้วผลไม้ในเซเว่นอร่อยด้วย เป็นต้น

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ความคิดเห็นดังกล่าว

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

ภาพจาก สายัณห์ ไชยสมุทร

เรียบเรียง siamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *