คุณแม่ปราณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ในวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ

Author:

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. คุณแม่ปราณี อุ่นพรม มารดา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พร้อมด้วย นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายบริหารเทศบาล ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ และประชาชน

ได้เดินทางมาที่วัดสุทธาราม (อาฮาม) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาและเจริญจิตภาวนา

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 37 ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม 2565

ทั้งนี้ พิธีสืบชะตาแบบล้านนา เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวล้านนา

โดยเชื่อว่าเป็นการต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ

ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุข ความเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *